In onze school is iedereen VIP!

Elk kind is een unieke persoonlijkheid met eigen talenten en ambities.
Het engagement van ons team bestaat eruit door met een gerichte aanpak op maat van elke leerling het maximale  na te streven.
Wij laten onze leerlingen uitgroeien tot verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige en leergierige persoonlijkheden.

Bij ons “begint” gewoon het grote verhaal.

Els Heirweg
Directeur

23aug/17

Onze toekomstvisie: droom je mee?

Tijdens het schooljaar 2016-2017 droomden leerkrachten en leerlingen samen De DroomTrampoline. We laten het echter niet bij een droom, de komende jaren bewandelen we samen dit dromenpad.
Vanaf 1.09.2017 zetten we vooral in op differentiatie: we bieden elk kind wat het nodig heeft: extra uitleg of net extra uitdaging.
– Kleuterafdeling: onze kleuters worden 1 gezellig nest, waarbij ‘leren van elkaar’ centraal staat. Onze juffen staan samen voor de klas waardoor er meer ruimte is om samen met de kleuters spelend te leren. De overdekte speelzaal wordt deel van de klas. Deze grote ruimte geeft de kleuters meer bewegingsruimte en het materiaal om hun energie kwijt te raken.
– 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar: ontwikkelen van keuzekasten. In deze keuzekasten worden op een speelse manier opdrachten aangeboden om moeilijke zaken extra in te oefenen en/of extra uitdaging te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben.
– 5de en 6de leerjaar: ook onze oudste leerlingen worden 1 gezellig nest. De klas is getransformeerd in een moderne ruimte met een digitaal bord, nieuw meubilair, … Ook hier kiezen we ervoor om 2 juffen voor de klas te zetten. Differentiatie is ook hier het sleutelwoord: 2 juffen geven de mogelijkheid om elk kind meer individuele aandacht te geven.

Geïnteresseerd? Kom gerust langs voor meer informatie of lees meer op onze website onder ‘onze visie’.

08mrt/17

Voorleesweek

In GO! BS De Trampoline lezen we ook buiten de voorleesweek elke week voor. Het was dus even zoeken om tijdens de voorleesweek nog extra voor te lezen. We doen het dit jaar op een andere manier: speeltijdvoorlezen. Tijdens elke speeltijd leest de directie voor uit een boek. De kinderen kiezen zelf of ze willen voorgelezen worden of liever spelen. De opkomst was erg groot: elke voorleessessie zit aan zijn maximum aantal deelnemers. Elke speeltijd zoeken we een knus hoekje uit met sfeerverlichting, zachte kussens én een goed boek. De kinderen zijn erg enthousiast en vragen om ook buiten de voorleesweek speeltijdvoorlezen te organiseren.

Ons kleuternest
In de kleuterklas gaat de directeur ook voorlezen, maar binnen de lestijden. Vooral dit boek was erg populair:
92000000155114941
Het stopte echter niet bij de directeur, ook (groot)ouders kwamen voorlezen in de kleuterklas:
23659492_1437660506348902_4977388710219307758_n

Het 1ste en 2de leerjaar
Bibliotheek Herzele doet ook mee aan de voorleesweek. Zij organiseren voorleessessies voor het 1ste en 2de leerjaar. Uiteraard nemen wij daaraan deel.

Het 5de en 6de leerjaar
Schrijfster Nathalie Stroobant uit Balegem bezocht de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Zij stelde er haar eerst boek,  De bijzondere uitvinding van Boris Bord, voor. Een origineel en humoristisch fictieboek dat haar twaalfjarige zoon voorzag van illustraties. De leerlingen waren zo geboeid door de fantastische voorstelling dat de vragenronde heel lang uitliep.
Voorleesweek L6