Wetenschap aan zet in GO! BS De Trampoline

https://www.de-beiaard.be/2019/02/12/wetenschap-aan-zet-in-go-bs-de-trampoline/

Onze samenleving heeft meer nood aan mensen met een STEM-profiel. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. De Vlaamse regering ontwikkelde een STEM-actieplan waarmee ze o.a. STEM-onderwijs aantrekkelijker willen maken. GO! BS De Trampoline wil ook een bijdrage doen door de leerlingen te prikkelen en nieuwsgierig te maken.

Via het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) werden onze leerlingen van L5 en L6 gedurende een dag ondergedompeld in het werk als wetenschapper. Ze kregen enerzijds een uitleg wat het werk als wetenschapper inhoudt, maar konden daarnaast ook zelf aan de slag met pincetten, pipetjes, flesjes, … Ze beantwoorden o.a. de vraag ‘Waarom is een kiwi groen? Door het DNA uit een kiwi te halen konden ze deze vraag op een wetenschappelijke manier beantwoorden. Een slaagde en leerrijke dag, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

Enkele leerlingen  willen zich in het secundair  verder  verdiepen in wetenschappen. Misschien worden zij wel de uitvinders die de klimaatveranderingen kunnen ombuigen?

 

GO! BS De Trampoline neemt een vliegende start tijdens de vogeltelweek.

Maandag 21 januari 2019. De eerste dag van de vogeltelweek is achter de rug. De leerlingen van GO! BS De Trampoline Herzele gingen aan de slag met verrekijkers en infofiches en spotten verschillende soorten vogels zoals de houtduif, de koolmees, roodborstje … Opvallend waren het aantal meeuwen en kauwen  die te spotten waren op de speelplaats en de voederplaats.

Op GO! BS De Trampoline investeren we in groen. Ons ouderteam ‘De Groene Vingers’ plantten de voorbije periode heel wat planten, struiken en bomen. Hiermee willen we onze speelplaats niet enkel aantrekkelijker maken voor onze kinderen, maar ook meer dieren aantrekken. Bessen voor de vogels, nectarrijke bloemen voor de bijen, kleurrijke planten om vlinders aan te trekken, … Naast het aanbieden van voedsel proberen we deze diertjes ook een plaatsje te geven op onze school. Voederplaatsen en nestkasten zijn reeds ruim vertegenwoordigd, maar we plannen ook acties om een extra insectenhotel te maken en egelschuilplaatsen te bouwen. Dit schooljaar hebben we een erg speciale nestkast. Via Xperibird kunnen we dit schooljaar een mezennest volgen in een nestkast met ingebouwde camera. De nestkast hangt reeds klaar op onze speelplaats, we hopen dan ook dat een mezenkoppel de weg vindt naar deze speciale nestkast en ons heel wat mooie, leerzame momenten bezorgt.

We kijken uit naar de resultaten van de komende dagen en koppelen daaraan onze volgende groene acties.

GO! De Trampoline

GO! De Trampoline is een innovatieve school, ingebed op een campus waar ook secundair onderwijs wordt aangeboden.

Wij zetten als school sterk in op de taalontwikkeling van onze kinderen. We starten met het aanbieden van de letters in onze 3de kleuterklas, uiteraard op een speelse manier. Op die manier ontwikkelen we een grote lees- en schrijfgierigheid. Onze kleuters starten dan ook met een grote voorsprong in het 1ste leerjaar. We zetten enorm in op (voor)lezen vanaf de start in de peuterklas. Elk kleuterthema start vanuit een prentenboek waaruit dagelijks wordt voorgelezen. Maar het houdt niet op bij de kleuterklas, ook in de lagere klassen wordt er meermaals per week (voor)gelezen.
Ook de taalontwikkeling van het Engels en Frans verliezen we niet uit het oog. We starten met taalinitiatie Frans en Engels in onze 3de kleuterklas op een creatieve manier. Onze leerlingen in het 5de leerjaar bouwden al een grote woordenschat op bij de start van de échte lessen Frans. Onze leerlingen in het 6de leerjaar kunnen met een Engelse bagage starten in het secundair onderwijs. Dit geeft hen een voorsprong tov leerlingen die instromen vanuit andere scholen.

12feb/19

Klimaatwandeling op dikke truiendag

GO! Campus Herzele organiseert klimaatwandeling door centrum van de gemeente

Het Atheneum Herzele, de KAZ-klas en basisschool De Trampoline trokken op dinsdagnamiddag 12 februari door de Herzeelse straten tijdens een zelf georganiseerde klimaatwandeling.

De leerlingen van de Herzeelse GO! campus vroegen tijdens de Dikketruiendag met hun persoonlijke klimaatactie aandacht voor een beter leefmilieu.
Op initiatief van de leerlingenraad stapten meer dan 550 leerlingen van de lagere en de middelbare school door de centrumstraten richting Wattenfabriek. Daar overhandigden zij hun engagementsverklaring aan burgemeester Johan Van Tittelboom en schepenen Jan Van Damme, Ronny Herremans en Heidi Knop.

De leerlingen van het Atheneum Herzele, de KAZ-klas en basisschool De Trampoline engageren zich in het belang van het klimaat tot een verdere vergroening van de campus, zullen nog meer inzetten op sorteren/recycleren en schakelen over naar gerecycleerd papier. Aan de burgemeester en schepenen vragen zij om te investeren in voldoende vuilnisbakken in de omgeving van de school.

Maar het belangrijkste actiepunt van de GO! scholen is hun vraag aan de gemeente om mee de schouders te zetten onder een fietspoolproject voor de Herzeelse schoolgaande jeugd. Samen streven naar meer fietsers en minder auto’s aan de schoolpoort, maakt het voor iedereen veiliger en milieuvriendelijker. Het Pendelfonds kan een mooie stap in de goede richting zijn.

Met deze meer dan geslaagde klimaatwandeling willen de leerlingen van basisschool De Trampoline, KAZ-klas en Atheneum Herzele extra in de verf zetten dat zowel jong als oud kunnen werken aan een beter klimaat. Vele kleine beetjes maken immers een mooi verschil voor de toekomst van deze jongeren.

23aug/17

Onze toekomstvisie: droom je mee?

Tijdens het schooljaar 2016-2017 droomden leerkrachten en leerlingen samen De DroomTrampoline. We laten het echter niet bij een droom, de komende jaren bewandelen we samen dit dromenpad.
Vanaf 1.09.2017 zetten we vooral in op differentiatie: we bieden elk kind wat het nodig heeft: extra uitleg of net extra uitdaging.
– Kleuterafdeling: onze kleuters worden 1 gezellig nest, waarbij ‘leren van elkaar’ centraal staat. Onze juffen staan samen voor de klas waardoor er meer ruimte is om samen met de kleuters spelend te leren. De overdekte speelzaal wordt deel van de klas. Deze grote ruimte geeft de kleuters meer bewegingsruimte en het materiaal om hun energie kwijt te raken.
– 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar: ontwikkelen van keuzekasten. In deze keuzekasten worden op een speelse manier opdrachten aangeboden om moeilijke zaken extra in te oefenen en/of extra uitdaging te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben.
– 5de en 6de leerjaar: ook onze oudste leerlingen worden 1 gezellig nest. De klas is getransformeerd in een moderne ruimte met een digitaal bord, nieuw meubilair, … Ook hier kiezen we ervoor om 2 juffen voor de klas te zetten. Differentiatie is ook hier het sleutelwoord: 2 juffen geven de mogelijkheid om elk kind meer individuele aandacht te geven.

Geïnteresseerd? Kom gerust langs voor meer informatie of lees meer op onze website onder ‘onze visie’.