Verkeer op school

Basisschool De Trampoline uit HERZELE werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een bronzen Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikte de VSV dit jaar 48 gouden, 159 zilveren, 478 bronzen en 3 kleuter Verkeer op School-medailles uit op basis van de activiteiten die de scholen inrichten.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen, trappen, de Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

BS De Trampoline is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een zilveren medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

Samen leren samen leven

Als we een leefbare en open samenleving willen is het op de eerste plaats onze opdracht om van jongeren democratische, geëngageerde burgers te maken. Als we een vreedzame en duurzame samenleving willen is het onze opdracht hen te leren samenleven.

Met ons pedagogisch project willen we meebouwen aan de samenleving van de toekomst: een vrije democratie met actieve burgers waarin het samenleven centraal staat en iedereen gelijke kansen heeft om zich maximaal te ontplooien.

In GO! BS De Trampoline zetten we hier actief op in:

saved-by-the-bell-2016mensenrechtencertificaat-2016