Voorzitter

  • Nele Coppens

Ondervoorzitter

  • Nadine Ponnet

Penningmeester

  • Marina Rasschaert

Secretaris

  • Sabrina Dom