Visie

Wij dromen van een nieuwe school…     Onze droomtrampoline

Visie op onze ‘nieuwe’ school

Onze visie

Wij zien deze visie als ons dromenpad. Kinderen en leerkrachten fantaseerden samen de DroomTrampoline. We laten het echter niet bij een droom, de komende jaren bewandelen we samen dit dromenpad. Voldoende kleine stappen zorgen voor een geleidelijke overgang van de huidige situatie naar onze droomsituatie. Evaluatie en bijsturing is daarbij erg belangrijk, onze visie is dus nooit ‘af’ en zal constant bijgestuurd worden.

Onze waarden

Zelfstandigheid – Betrokkenheid – Leerplezier – Innovatief – Onderzoekend

Een groene omgeving: de dromen van onze kinderen

De droomTrampoline is ingebed in een groene en aantrekkelijke omgeving. Graselementen wisselen kleurrijke bloemperken af. Een boomhut en vijver vervolledigen het groene plaatje. Eén klas krijgt de verantwoordelijkheid en zorg voor ons schoolkonijn. De kinderen kweken wortels in onze schooltuin om hun diertje te verwennen. Een andere klas verzorgt de schoolgeit. Tijdens de speeltijd krijgen de dieren een overdaad aan aandacht. De kippen schenken ons eieren. Vooral de  pluktuin is populair: iedere speeltijd speuren de kinderen naar rijpe bessen. Op zonnige dagen eet de hele school buiten en plukt als gezond dessertje appels en peren van onze fruitbomen.

De hele school is in beweging tijdens de speeltijden: glijbanen, schommels, trampolines, een looppiste en het fietsparcours zorgen voor een leuke afwisseling. De schoolradio zet aan tot dans. Enkele leerlingen leven zich uit op de graffitimuur en op de krijtborden. Ze creëren prachtige kunstwerken die de muren opfleuren. Wilgenhutten zorgen voor de nodige rust. Hier kunnen leerlingen zich terugtrekken om aan de drukte te ontsnappen: boeken en rustige muziek geven de sfeer aan. Ook in de hangmat kan je even relaxen. We eindigen de speeltijd om een aangename manier. Een schoolbel noch rijen bestaan in de droomTrampoline: de leerkrachten gaan samen met de leerlingen naar de klas.

Dagindeling

We streven naar een volledige ontwikkeling: hoofd, hart en handen krijgen een evenwaardige plaats in onze school. Tijdens de voormiddag focussen we op het hoofd: er worden nieuwe leerinhouden en vaardigheden aangeboden en ingeoefend. Na de middag worden deze zaken toegepast in projecten. Via de projecten krijgen de leerlingen inzicht in zaken die ze in eerste instantie niet begrijpen, met hun onderzoekende houding krijgen ze vat op de wereld. Ze gaan die wereld actief verkennen en gaan op zoeken naar antwoorden.

Projecten en instructielessen beïnvloeden elkaar: de vaardigheden en kennis die nodig zijn om de projecten uit te voeren, worden (waar nodig) geïsoleerd aangebracht. Levensechte problemen worden opgelost vanuit een onderzoekende houding, gewapend met de reeds opgedane vaardigheden en kennis. We bewaken het leerplezier door te leren in zinvolle situaties. Er is daarnaast veel aandacht voor het eigen initiatief tijdens de projecten en het spelenderwijs leren.

Het hart wordt zeker niet vergeten: een aangenaam leerklimaat met veel aandacht voor elke individuele leerling garandeert een totale ontwikkeling. Samen leren samenleven vormt de rode draad doorheen de school.

Evaluatie

Punten vind je niet terug op onze school. We zetten in op de intrinsieke motivatie van kinderen en willen deze niet fnuiken met cijfers. Met permanente evaluatie streven we naar een compleet beeld van onze kinderen. We focussen op levenslang leren, procesevaluatie weegt dan ook door op productevaluatie. De betrokkenheid wordt gestimuleerd door zelfevaluatie. Deze neemt een evenwaardige plaats in naast de opvolging van de klasleerkracht. In een groeiboek brengen we de talenten en groeimogelijkheden van elk kind in kaart en leggen we de brug naar de ouders.

Huiswerk

De droomTrampoline kiest ervoor om de schooltijd niet te verlengen met huiswerk. Enkel zinvol huiswerk krijgt op onze school een plaats. Huiswerk is steeds op maat van het kind en dus verschillend van leerling tot leerling.

In de lagere klassen zetten we vooral in op het inoefenen van automatisaties. De school biedt daarbij uitdagend en speels materiaal aan om het leerplezier te stimuleren.

Vanaf de 3de graad focussen we op leren leren. Door het aanbieden en inoefenen van verschillende leerstijlen, het aanmoedigen van zelfstandigheid, intensief inoefenen van plannen, … bereiden we de oudste leerlingen goed voor op de overgang naar het secundair onderwijs.

Vanaf de 1ste kleuterklas tot het 6de leerjaar zetten we sterk in op lezen: voorlezen voor de allerkleinsten, zelfstandig lezen vanaf het 1ste leerjaar en voorlezen bij de oudere leerlingen. Verteltassen, bibliotheekbezoeken, een boekenkring, … stimuleren het lezen op school én thuis.

Klassenorganisatie en -inrichting

In de droomTrampoline gaan we verder dan de gewone klassenstructuur, innovativiteit helpt ons om te groeien. Elk kind heeft zijn ankerklas, maar daarnaast is er een nauwe samenwerking per graad.

Duoteaching tijdens een deel van de instructietijd en de projecten zorgt voor een intensieve samenwerking. Expertise kan vlot gedeeld worden, zowel tussen de kinderen als de leerkrachten.

De ankerklassen per graad (groepen) worden verbonden: er worden muren gesloopt en openingen gecreëerd om samenwerking mogelijk te maken. De ruimtes worden gedeeld en ingezet naar functie: experimenteerruimte, instructieruimte, stille ruimte, … Elke groep heeft direct contact met de buitenomgeving. Een buitenklas fungeert hiervoor als een verlengde van de klasruimte.

Tijdens de instructielessen hanteert elke leerkracht het ADI-model. Door gebruik te maken van een activerende korte instructie verhogen we het leerplezier van de leerlingen. Leerlingen nemen hun eigen leren in handen. Ze kiezen zelf hoeveel hulp ze nodig hebben: een deel van de leerlingen gaat alleen aan het werk, anderen vragen hulp aan een medeleerling, een derde groep krijgt extra uitleg van de leerkracht. Er wordt een grote zelfstandigheid gevraagd door het gebruik van contract- en hoekenwerk. Ook de expertise van de leerlingen wordt ingezet: leerlingen vragen eerst hulp aan elkaar alvorens de leerkracht in te schakelen. De betrokkenheid wordt hierdoor gestimuleerd.

De leerkracht treedt op als coach, de leerlingen bepalen mee het lessenrooster en de leerinhouden. Ze krijgen het eigenaarschap van hun leren. Daarbij rekenen ze op de expertise van de leerkracht om bij te sturen waar nodig. De aangeboden vrijheid en verantwoordelijkheid werken stimulerend. Voldoende structuur en grenzen, aangeboden door de leerkrachten, zorgen voor een veilig klimaat.

Ouder- en leerlingbetrokkenheid

We kijken kritisch en gaan actief op zoek naar mogelijke drempels tussen ouders en school. We zien ouders als partners die de school mee kunnen ondersteunen tijdens pedagogische activiteiten. Vooral tijdens projecten kunnen ouders en leerkrachten zij aan zij kinderen begeleiden. De kloof tussen ouders en school wordt verkleind door op zoek te gaan naar verschillende soorten betrokkenheid. We zetten onze klassen open en starten de dag samen met ouders in de klas. Ouders zetten hun kind af in de klas: nog even samen spelen in de kleuterklassen of mee’werken’ in de hoeken in onze lagere klassen. De klasleerkracht bakent de ouderactiviteit af om de onderwijstijd te respecteren.

De kinderen maken mee de school: inspraak en verantwoordelijkheid zijn kernwoorden. Daarin krijgen ze via aangeboden structuren steun en begeleiding van het leerkrachtenteam. Via een actief leerlingenparlement krijgen de leerlingen inspraak en verantwoordelijkheid binnen de school.

Gezondheidsbeleid

In GO! BS De Trampoline willen we onze leerlingen een gezonde levensstijl aanleren.

We voorzien een rijk sportaanbod: naast de reguliere turn- en zwemlessen begeleiden we ook op regelmatige basis sportactiviteiten op woensdagnamiddag.

Afbeeldingsresultaat voor oog voor lekkers

Daarnaast houden we het gezond op school. We beperken het drankenaanbod tot water en melk. Tussendoortjes bestaan uit een koek (met een minimale hoeveelheid chocolade), maar ook het dagelijkse stuk fruit. Op donderdag eten we alleen fruit op school. We engageren ons als school via het project ‘oog voor lekkers’. Jaarlijks doen we hiervoor een subsidieaanvraag, waardoor we per schooljaar 20 weken gratis een stuk fruit en glas melk kunnen aanbieden op donderdag. Onze fruitouders ondersteunen ons door het snijden en verdelen van het fruit.