Wij zijn een school die kiest voor kleinschaligheid. Kleine klasgroepen bieden ons de mogelijkheid om elk kind individuele aandacht en optimale groeikansen te geven. ‘We springen dan ook samen een mooie toekomst tegemoet.’

Wij volgen elk kind nauwgezet op en bieden extra hulp(middelen) waar nodig. Op die manier zorgen we ervoor dat élk kind maximale onderwijskansen krijgt. We gaan samen op zoek naar hun talenten en helpen ze die optimaal te ontwikkelen.

We proberen de overstap van de huiselijke omgeving naar de peuterklas zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Elke peuter krijgt bij ons een gratis snuffelkoffer aangeboden na inschrijving. In deze koffer vind je een waaier aan materialen om je kind voor te bereiden op de eerste schooldag: een aftelkalender, een knuffel, een voorleesboekje, …
We willen de huiselijke omgeving nog meer doortrekken naar onze kleuterblok. Vanaf 1.09.2017 zijn we daar gestart met co-teaching. Onze kleuterafdeling is 1 grote familie. De juffen zijn enerzijds nestjuf (1 juf voor de jongsten en 1 juf voor de oudsten) en anderzijds familiejuf voor alle kleuters. Alle leeftijden lopen door elkaar waardoor kleuters op een natuurlijke manier en op eigen tempo kunnen leren. De verschillende niveaus en leeftijden worden in elke hoek aangeboden. Door de samenwerking tussen de 2 juffen kunnen we meer differentiëren en aandacht geven. Elke donderdag krijgen onze kleuters yoga.

Ook in onze 3de graad start volgend schooljaar een nieuw project. Co-teaching is ook daar het accent. Het 5de en 6de leerjaar wordt, net als de kleuterafdeling, 1 grote familie. We kiezen er bewust voor om deze klassen samen te plaatsen omdat de leerstof en het ontwikkelingsniveau sterk bij elkaar aansluiten. De unieke inrichting sluit goed aan bij de manier van lesgeven:
– We hebben muren opengebroken en 1 ruimte gemaakt van 3 lokalen. Deze ruimte wordt gebruikt voor zelfstandig werk (contractwerk) onder begeleiding van 2 leerkrachten.
– Twee instructieruimtes dienen om korte instructies te geven in kleine groep. De leerkrachten 5de en 6de leerjaar wisselen de instructies af.

Vanuit het 6de leerjaar kunnen onze leerling doorstromen naar de KAZ-klas of het Atheneum Herzele. We werken nauw samen op GO! Campus Herzele. Het informele contact tussen de leerlingen en leerkrachten en de gezamenlijke projecten werken drempelverlagend.

In de meeste scholen ligt het accent op de verwerving van de Franse taal in het 5de en 6de leerjaar. In De Trampoline starten we al vanaf K3 met het aanbieden van de Franse taal op een speelse manier. Naast de Franse taal hebben we ook al aandacht voor de Engelse taalwerving. Ook hier wordt mee gestart in K3. Op deze manier hebben onze leerlingen een grote voorsprong bij de start in het secundair.

In onze samenleving is levenslang leren erg belangrijk, daarom zetten wij als school sterk in op ‘leren leren’. Met onze huiswerkklas (op ma, di en do na school) bieden wij begeleiding op maat.

Naast het verwerven van leerstof hebben we op De Trampoline evenveel aandacht voor het verwerven van vaardigheden en attitudes. Het leren buiten de klas, in de wereld is daarbij cruciaal.