Naschoolse opvang is voor heel wat ouders een belangrijke extra service.

Ook dit schooljaar wordt op onze school elke ochtend opvang voorzien van 7u tot 8u25. Nadien nemen de leerkrachten het toezicht voor hun rekening.
Door de medewerking van onze leerkrachten kunnen we na de schooluren opvang aanbieden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15u20 tot 17u. Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de leerlingen onder begeleiding hun huiswerk maken in de huiswerkklas.
Op woensdag voorzien we opvang tot 12u30.
Voor wie langer gebruik wenst te maken van een buitenschoolse kinderopvang verwijzen wij graag naar de Gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang “De Buiteling”.

De Buiteling
Kerselarenlaan 1
9550 Herzele
053 62 48 08

Tarieven zijn te verkrijgen op aanvraag.