1. Een eerste keer inloggen:

2. Overzicht smartschool:

3. Meerdere kinderen toevoegen in 1 smartschoolomgeving: